AsLiCo
Associazione Lirica Concertistica Italiana

REGULI GENERALE

Art 1.
AsLiCo este o competiție pentru tineri soliști lirici și este structurată în două secțiuni:

 • pentru rolurile din producțiile de operă din stagiunea 2018-2019 ale teatrelor membre Opera Lombardia si Opera domani project (sectiunea A);
 • pentru voci în curs formare care vor lua parte la activitățile AsLiCo, precum Festivalul Como Citta della Musica, Pocket Opera, Opera Education, concerte vocal-simfonice (secţiunea B)

Competiția se adresează atât bărbaților cât și femeilor, după cum urmează:

 • Secțiunea A: membri ai Uniunii Europene, limita de vârstă fiind de 32 ani împliniți până la data de 1 ianuarie 2018
 • Secțiunea B: alte naționalități din afara Uniunii Europene, limita de vârstă fiind de 28 ani împliniți până la data de 1 ianuarie 2018*Concurenții trebuie să opteze pentru secțiunea în cadrul căreia doresc să concureze.

Competiția este structurată în două etape:

PRIMA ETAPĂ:

 • Audițiile de preselecție, ce vor avea loc în Italia, precum și în alte țări din Uniunea Europeană
 • Audițiile de selecție (stagiu eliminatoriu, semifinală și finală) vor fi susținute la Teatro Sociale di Como în perioada 4 – 7 ianurie 2018.

*Pentru a putea susține Audițiile de selecție, toți candidații trebuie să parcurgă și să fie declarați ADMIȘI în Audițiile de preselecție.

Art.2
Programul de preselecție pentru lunile noiembrie si decembrie 2017 este următorul:

Teatrul Municipal Lindau – 30 noiembrie 2017
Barcelona, Fundacio del Gran Teatre del Liceu – 4 decembrie 2017
Viena, Staatsoper – 5 decembrie 2017
Sofia, Sofia National Opera and Ballet – 7 decembrie 2017
Bucureşti, Opera Naţională Bucureşti – 9 decembrie 2017
Como, Teatro Sociale – 15 și 16 decembrie 2017
Palermo, Teatro Massimo – 18 decembrie 2017
Roma, Academia Filarmonica Romana – 19 și 20 decembrie 2017

*Candidaților li se va aduce la cunoștință într-un timp rezonabil programul audițiilor de preselecție. În cazul în care numărul minim de zece concurenți nu va fi întrunit pentru oricare dintre locațiile anterior menționate, există posibilitatea ca participanților să li se solicite să susțină audițiile într-o altă locație.

Art.3
După etapa Audițiilor de preselecție, candidații declarați ADMIȘI urmează să susțină etapa Audițiilor de selecție organizată în trei etape și care va fi susținută la Teatro Sociale di Como, Italia:

Stagiu eliminatoriu – 4 și 5 ianuarie 2018

Semi-finală – 6 ianuarie 2018

Finală – 7 ianuarie 2018

Candidații selectați pentru următoarea etapă (Audițiile de selecție), trebuie sa se prezinte în data de 4 ianuarie 2018, la ora 10:30 la Teatro Sociale di Como, via Bellini 3, Como, Italia.

Audițiile vor avea loc în ordine alfabetică. Membrii juriului vor informa concurenții cu privire la deciziile lor la finalul fiecăreia dintre cele trei etape ale competiției: stagiu eliminatoriu, semi-finală și finală. Semi-finala și finala vor fi publice. Membrii juriului pot desemna mai mult de un câștigător pentru fiecare rol din competiție. De asemenea, membrii juriului pot acorda candidaților ‘mențiuni de onoare’; (Art. 10.)
Deciziile Comisiei Juriului sunt definitive și nu pot fi contestate.

Înscrierea

Art. 4
Formularul de înscriere trebuie completat integral, lizibil și semnat de către concurenți. La formularul de înscriere, concurenții trebuie să anexeze următoarele documente:

 1. Copie a unui act de identitate valid (pasaport, carte de identitate, permis conducere etc.)
 2. Curriculum vitae detaliat
 3. Taxa de înscriere – 70€

Plata taxei de înscriere se poate realiza astfel:

 1. Cec bancar către AsLiCo
 2. Prin card bancar pe platforma aslico.com
 3. Transfer bancar in contul urmator: AsLiCo – Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu – BCC
  Filiale di Como –  Piazza Grimoldi 8 – 22100 COMO
  IBAN: IT13V0843010900000000261177 BIC ACARIT22

*Taxa de înscriere trebuie achitată înainte de audițiile de preselecție, anterior realizării cerințelor menționate la Art.1 și este nerambursabilă.

Formularul de înscriere împreună cu toate documentele solicitate și dovada achitării taxei trebuie trimise până la data de 13 noiembrie 2017 după cum urmează:

 1. Online – aslico.com
 2. E-mail – concorsoaslico@aslico.org
 3. Fax – +39.031.271.472
 4. Prin poștă, la următoarea adresă : Laura Tili, 69⁰ Concorso Aslico, Via Bellini, 3 – 22100 Como

AsLiCo are dreptul de a respinge documentele care nu sunt complete și va lua în considerare numai cererile depuse cu toate materialele justificative solicitate complete.

AsLiCo își rezervă dreptul de a solicita confirmarea autenticității copiilor documentelor anexate formularului de înscriere pentru verificarea valabilității documentelor.

Finaliștii vor fi remunerati cu suma de 150€ pentru acoperirea cheltuielilor.

Art. 5 Juriul competitiei va avea doi reprezentanți AsLiCo, un reprezentant de la Fundația Teatrul Scala din Milano, un reprezentant de la Teatro Lombardia si un expert muzical internațional.

AsLiCo va nominaliza unul dintre reprezentanții mai sus mentionați ca Președinte al Comisiei.
AsLiCo poate numi unul sau mai mulți înlocuitori în rândul membrilor juriului, în cazul în care unul dintre cei anterior numiți se află în imposibilitatea de a se prezenta la una dintre etapele concursului.
AsLiCo poate numi în mod liber înlocuitori ai membrilor juriului, fără a lua în considerare apartenența reprezentantului substituit la oricare dintre organizațiile menționate mai sus.

PROGRAMUL ȘI REGULAMENTUL COMPETIȚIEI:

Art.6 Întregul program trebuie interpretat fără partitură, în limba originală. Orice schimbări survenite în program trebuie comunicate în scris către AsLiCo înaintea începerii etapei Audițiilor de preselecție.

 • Secțiunea A – Competiția pentru roluri de Operă

Candidații trebuie să își aleagă rolul pentru audiție.
Candidații pot opta pentru maximum două roluri, chiar dacă acestea fac parte din opere diferite.

PROGRAMUL

Candidații trebuie să prezinte:

 1. Rolul complet din operele alese în competiție (vezi Anexa A)
 2. Patru arii, dintre care cel puțin două trebuie să fie alese din Anexa B.
  Ariile alese nu trebuie să facă parte din operele înscrise în competiție, pentru care artiștii concurează.
 • Secțiunea B – Competiția pentru voci în formare

Toți candidații trebuie să prezinte arii care să evidențieze calitățile vocale, tehnice și de interpretare.

PROGRAMUL

Toți candidații trebuie să prezinte:

 1. Cinci arii (minim două arii alese din Anexa B)

Art.7  În cadrul audiției de preselecție, candidatul va interpreta una sau mai multe arii din lista repertoriului propriu. Pe parcursul etapelor ulterioare ale competiției, candidații vor interpreta una sau mai multe arii selectate de membrii juriului. Candidații care vor avansa în etapa finală a vor participa la un interviu susținut cu membrii juriului.

Art.8 Pe parcursul Concursului toți candidații vor fi acompaniați de un pianist ales de către AsLiCo.

Art.9 Câștigătorii competițiilor anterioare, precum și câștigători ai mențiunilor de onoare și finaliști din competițiile organizate de AsLiCo pot participa în competiție, fiind înscriși direct în etapa eliminatorie.

ȘTIGĂTORI ȘI MENȚIUNI DE ONOARE

Art.10

Seiunea A

Câștigătorii trebuie să participe la cursuri de pregatire și formare pentru toate Operele programate. Câștigătorii vor interpreta ulterior rolurile alese în producțiile promovate de Opera Lombardia și din cadrul proiectului Opera Domani. Toți câștigătorii aleși să interpreteze unul sau mai multe roluri in stagiunea 2018/2019 sunt obligați să interpreteze rolurile alese în premierele de la Opera Lombardia.

Juriul poate acorda o “mentiune de onoare” acelor participanți care dau dovadă de calități extraordinare de tehnică și interpretare. Acest premiu nu se acordă în mod obligatoriu pentru interpretarea rolului din cadrul audiției susținute în cadrul competiției. Candidații distinși cu premiul “Mențiune de Onoare”, pot fi invitați să ia parte la cursuri de perfecționare organizate de AsLiCo, iar după o examinare a acestora, vor putea lua parte la activități muzicale programate de AsLiCo.

Secțiunea B

Câștigătorii trebuie să participe atât la cursuri de perfecționare și de formare, iar după examinari ulterioare ale AsLiCo, vor putea lua parte la activitățile muzicale organizate de AsLiCo: Festival Como Citta della Musica, Pocket Opera, Opera Education, concerte vocal-simfonice, precum și alte roluri din operele din stagiunea de toamnă.

CURSURI ȘI ACTIVITĂȚI ARTISTICE

Art.11

AsLiCo pune la dispozitie cursuri de perfecționare și pregatire de operă la Teatro Sociale di Como la următoarele date:

15 ianuarie – 12 februarie 2018 (Opera domani)
2 aprilie – 15 iunie 2018

28 august – 15 octombrie 2018

Producțiile sunt programate pentru urmatoarele date:
14 februarie – 6 iunie 2018 (Opera domani)
4 iunie – 20 iulie 2018 (Festival Como Citta della Musica)
1 septembrie 2018 – 30 ianuarie 2019 (OperaLombardia)
1 decembrie 2018 – 30 mai 2019 (Pocket Opera)

Neparticiparea la toate cursurile si producțiile Operei, va fi penalizată cu plata către AsLiCo  astfel:

-50% din valoarea totala a bursei de studii
-alte prejudicii aduse Operei în caz de neprezentare

Art.12

Producția “Carmen” va fi inclusă în proiectul “Opera domani” (ediția XXII). Proiectul menționat este dedicat tinerilor studenți cu vârste de până la 14 ani. Din acest motiv, opera va fi interpretată în limba italiană, durata va fi redusă la 70 minute, iar orchestra va avea un număr redus de instrumentişti.  În cadrul turneului “Carmen”, o parte dintre arii vor fi interpretate în limba germană, acestea fiind programate la Bregenzer Festspiele. Cu excepția celor menționate mai sus, pentru a servi unicului scop al Concursului, opera trebuie prezentata în limba franceză, așa cum este indicat în articolul 6.

Art.13

Concurenții distinși cu “Mențiunea de Onoare” vor primi o bursa de studiu în valoare de 300€ net, reprezentând contravaloarea pentru fiecare săptămână petrecută la cursurile de pregătire. Bursa este condiționată de participarea cu regularitate la toate cursurile de pregatire considerate obligatorii de AsLiCo.

Soliștii implicați în producțiile de opera programate în stagiune, vor fi remunerați pentru rolurile interpretate după cum urmează:

-5.000€ brut pentru participarea la producțiile proiectului Opera domani, în cadrul turneului din perioada februarie – iunie.

-6.000€ brut pentru interpretarea rolului pentru care a dat concurs. Câștigătorii secțiunii B vor fi remunerați proporținal cu participarea acestora la activitățile desfășurate de AsLiCo. În cazul participării în producții din Secțiunea A, câștigătorii secțiunii B vor fi remunerați cu aceeași sumă ca și câștigătorii Secțiunii A.

Artistul nu va beneficia de nicio remunerație dacă interpretează mai multe roluri în cadrul aceleiași opere decât cel pentru care a dat audiție.

*Sumele mai sus menționate vor fi impozitate conform legii.

Pentru producțiile Opera Domani, AsLiCo va asigura cazarea câștigatorilor și premianților distinși cu “Mențiunea de onoare”, doar la spectacolele susținute în afara provinciilor Milano și Como. Pentru producțiile stagiunii de toamnă, AsLiCo va pune la dispoziția câștigătorilor și a premianților distinși cu “mențiunea de onoare” cazare pentru orice spectacol susținut în afara Lombardiei.

Art.14

AsLiCo își rezervă dreptul de a filma, înregistra și de a transmite etapele de semi-finală și finală ale concursului, precum și spectacolele incluse în competiție, fără a remunera participanții.

Art.15

AsLiCo poate ocupa rolurile nedistribuite, cu premianți ai “mențiunii de onoare” din Secțiunea A, precum și cu câștigători ai Secțiunii B sau din alte ediții anterioare ale concursului AsLiCo, cu studenți din centre specializate pentru soliști lirici din instituții internaționale de muzică, cu câștigători ai concursurilor ținute sub patronajul Uniunii Europene și cu persoane alese la audițiile organizate de AsLiCo.

Art16.

Toate cerințele subliniate în art. 1 Reguli Generale sunt valabile atat pentru Secțiunea A, cât și pentru Secțiunea B, dacă nu se specifica altfel.

*Toate regulamentele competiției vor fi redactate și legalizate în limba italiană.
*Orice litigii în legătură cu aceste regulamente vor fi înaintate Judecătoriei din Milano. În temeiul Articolului 10, sub-sectiunea 1 din Legea 675 din 31/12/1996, datele personale furnizate de candidați vor fi folosite de AsLiCo doar în scopul desfășurării Concursului.
*Tuturor părților interesate li se vor aplica prevederile Articolului 13, ale Legii 675 din 31/12/1996.

Mai multe detalii aici