Opera Națională București

 

Lista funcțiilor existente încadrul instituției,
potrivit art. 33, alin. (1) din Legea-cadru 153/2017 la data de 30.09.2017

 

Mai multe detalii aici