Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Prin achiziţionarea unui bilet prin platforma instituţiei Opera Naţională Bucureşti,  http://tickets.operanb.ro sunteti de acord cu termenii şi condiţiile următoare, pe care vă obligaţi să le respectaţi:

 1. Biletul nu poate fi schimbat sau returnat decât cu acordul organizatorului de spectacol; în cazul în care evenimentul este anulat, biletul poate fi returnat către bilet.ro în maxim 15 zile de la anunţarea anulării; biletul se returnează doar la magazinul partener de unde a fost cumpărat sau la sediul firmei; menţionăm că indiferent de motivul anulării sau amânării evenimentului, suma ce va fi transferată va fi cea a contravalorii biletelor returnate, comisioanele şi taxele percepute, indiferent de natura lor, nu vor fi returnate. Opera Naţională Bucureşti nu poate fi făcută responsabilă de pagubele produse direct sau indirect clientului sau altor terţi prin anularea sau amânarea evenimentului.
 2. Serviciile oferite de platforma instituţiei Opera Naţională Bucureşti, http://tickets.operanb.ro, sunt doar de vânzare bilete;
 3. Opera Naţională Bucureşti nu este responsabilă pentru acţiunile ce nu au legătură cu procedura de vânzare bilete;
 4. Opera Naţională Bucureşti nu poate fi acuzată pentru intrarea la eveniment cu bilete falsificate;
 5. În cazul în care biletele cumparate de pe platforma, http://tickets.operanb.ro vor fi revândute sau transferate în scopul obţinerii de avantaje materiale de către o terţă parte neautorizată de Opera Naţională Bucureşti, organizatorul de spectacol, agenţii răspunzători cu supravegherea locaţiei, cât şi reprezentantii Operei Naţionale Bucureşti pot refuza participarea deţinătorilor biletelor la eveniment, inclusiv evacuarea lor din locaţie.
 6. În cazul în care nu este altfel specificat, biletul este valabil pentru accesul unei singure persoane la o reprezentaţie a evenimentului menţionat pe bilet.
 7. Opera Naţională Bucureşti are dreptul să modifice datele de desfăşurare a evenimentului, noile informaţii fiind anunţate prin mijloace de comunicare specific (website, Facebook, Twitter etc.).
 8. Asiguraţi-vă că ajungeţi în timp util la eveniment astfel încât să intraţi în locaţie înainte de ora de începere înscrisă pe bilet. Opera Naţională Bucureşti îşi rezervă dreptul de a interzice accesul dacă derularea evenimentului a început;
 9. Acest bilet nu poate fi dat ca premiu în cadrul nici unui concurs fără acordul prealabil al organizatorului de spectacol.
 10. Opera Naţională Bucureşti nu este responsabilă pentru prejudiciile aduse de către terţi oricărui deţinător de bilet achizitionat prin platform instituţiei, http://tickets.operanb.ro
 11. Este interzis accesul la eveniment cu băuturi alcoolice, droguri, substanţe periculoase, recipiente de sticlă, aparate foto şi video, obiecte contondente, arme de orice natură şi animale de companie; deţinătorii de bilete pot fi controlaţi la intrarea în locatie pentru a se asigura respectarea regulilor anunţate;
 12. Consumul de droguri sau de alte substanţe ilegale în locaţia unde se desfaşoară evenimentul constituie infracţiune şi va fi pedepsită conform prevederilor legale în vigoare;
 13. Restricţii în conformitate cu legile şi reglementarile privind protecţia minorilor: persoanelor sub vârsta de 18 ani le este strict interzis accesul la evenimente ce pot avea un grad înalt de violenţă (scene de violenţă în timpul spectacolelor) şi în locuri unde se servesc băuturi alcoolice sau se încurajează fumatul.
 14. Restricţii în conformitate cu normele interne ale Operei Naţionale Bucureşti privind protecţia minorilor: accesul copiiilor sub vârsta de 8 ani este strict interzis la spectacole, cu excepţia spectacolelor care li se adresează;
 15. Achiziţionarea biletului presupune că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile afişate pe site-ul www.operanb.ro, termeni şi condiţii pe care vă obligaţi să le respectaţi.