Gala Aniversară
96 de ani de la instituţionalizare